Antique Vintage Farmhouse Country Mini 4 3/4" White USA Mixing Bowl