Vintage Wilton Pewter Horn Style Tankard Mug with Wilton Marking